ویلانقلی زیباکنار با مدارک کامل
مساحت : 290 قیمت : توافقی
ویلانقلی سنددار زیباکنار
مساحت : 110 قیمت : توافقی
ویلا مدرن شهرکی زیباکنار
مساحت : 530 قیمت : توافقی
ویلا نقلی سنددار کیاشهر
مساحت : 110 قیمت : توافقی
ویلا شهرکی زیباکنار شهرک بزرگ
مساحت : 150 قیمت : توافقی
ویلااستخردار زیباکنار نماسنگ
مساحت : 280 قیمت : توافقی
ویلاباغ زیباکنار ۵۷۰متری
مساحت : 570 قیمت : توافقی