خونه كلنگي زيباكنار
مساحت : 400 قیمت : توافقی
ویلا لوکس زیباکنار
مساحت : 489 قیمت : توافقی
ويلا مدرن زيباكنار
مساحت : 220 قیمت : توافقی
ویلا لوکس شهرکی
مساحت : 285 قیمت : توافقی
ویلا لوکیشن عالی زیباکنار
مساحت : 205 قیمت : توافقی
ويلا مدرن زيباكنار
مساحت : 250 قیمت : توافقی
ويلا استخردار خشكبيجار
مساحت : 314 قیمت : توافقی
ويلاشهركي زيباكنار
مساحت : 300 قیمت : توافقی
ويلا٣٠٠متري خشكبيجار
مساحت : 300 قیمت : توافقی
ویلا۳۳۰متری زیباکنار
مساحت : 330 قیمت : توافقی
ويلا٦٥٠متري زيباكنار
مساحت : 650 قیمت : توافقی
ویلا موقعیت عالی زیباکنار
مساحت : 220 قیمت : توافقی
ویلانقلی زیباکنار
مساحت : 250 قیمت : توافقی
ويلا استخردار زيباكنار
مساحت : 340 قیمت : توافقی
ويلا لوكس ساحلي
مساحت : 1040 قیمت : توافقی
ویلاجنگلی اطراف رشت
مساحت : 452 قیمت : توافقی