ویلاشهرکی منطقه آزاد
مساحت : 260 قیمت : توافقی
ویلا منطقه آزاد
مساحت : 400 قیمت : توافقی
ويلا سند استخر
مساحت : 420 قیمت : توافقی
ویلاشهرکی سنددار
مساحت : 398 قیمت : توافقی
ویلانمارومی خوش قیمت
مساحت : 196 قیمت : توافقی
ویلا سندو استخر نزدیک دریا
مساحت : 577 قیمت : توافقی
ويلااستخردار مدرن
مساحت : 205 3 تومان
ويلا سند استخو كياشهر
مساحت : 306 قیمت : توافقی
ویلا ۲۵۰متری دریا
مساحت : 230 قیمت : توافقی
ویلاکلاسیک سنددار
مساحت : 300 قیمت : توافقی
ویلاشهرکی زیباکنار
مساحت : 250 قیمت : توافقی
ويلاباغ با ويو عالي
مساحت : 1000 قیمت : توافقی
ويلاقيمت مناسب زيباكنار
مساحت : 310 قیمت : توافقی
ویلانقلی با ویوسرسبز
مساحت : 280 قیمت : توافقی
ويلا استخردار سند
مساحت : 675 قیمت : توافقی
ویلاباغ سنددار نزدیک سپیدرود
مساحت : 6000 قیمت : توافقی