ویلاقیمت مناسب
مساحت : 220 قیمت : توافقی
ویلاهوشمند استخردار
مساحت : 460 قیمت : توافقی
ویلانقلی قیمت مناسب
مساحت : 260 قیمت : توافقی
ویلا با موقعیت عالی
مساحت : 270 قیمت : توافقی
ویلانقلی شهرکی
مساحت : 200 قیمت : توافقی
ویلاشهرکی سنددار
مساحت : 230 قیمت : توافقی
ویلاسندار خوش ساخت
مساحت : 280 قیمت : توافقی
ويلانماسنگ مدارك كامل
مساحت : 260 قیمت : توافقی
شهركي سنددار
مساحت : 270 قیمت : توافقی
ویلامدرن ساحلی
مساحت : 240 قیمت : توافقی
ویلامدرن استخردار
مساحت : 360 قیمت : توافقی
دوبلکس و مدارک کامل
مساحت : 260 قیمت : توافقی
ویلادوبلکس مبله‌
مساحت : 400 قیمت : توافقی
شهرکی قیمت مناسب
مساحت : 205 قیمت : توافقی
ویلا قیمت مناسب عالی
مساحت : 280 قیمت : توافقی
ويلاخوش ساخت و عالي
مساحت : 300 قیمت : توافقی