موقعیت
سال ساخت
اندازه زمین
قیمت
فیلتر کردن
مرتب بر اساس

253متر زمین با سند زیباکنار

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
550,000 تومان / متری

زمین سند تک برگ زیباکنار

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

زمین مسکونی ساحلی زیباکنار

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

زمین زیباکنار

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

زمین قطعات 250 متر زیباکنار

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

زمین200مترنزدیک دریا زیباکنار

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

زمین1000متر بر یک دریا

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

زمین300متر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید