120 properties
مرتب بر اساس

ویلا 80متری زیباکنار شهرکی

500,000,000 تومان / میلیون
2 تخت 1 حمام 80 متر
500,000,000 تومان / میلیون
2 تخت 1 حمام 80 متر

ویلا ساحلی زیباکنار منطقه آزاد انزلی 250متر

650,000,000 تومان / میلیون
2 تخت 1 حمام 140 متر
650,000,000 تومان / میلیون
2 تخت 1 حمام 140 متر

زمین قطعات 250 متر زیباکنار

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

زمین200مترنزدیک دریا زیباکنار

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

زمین1000متر بر یک دریا

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

زمین300متر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

ویلا شهرکی زیباکنار

1,800,000,000 تومان / میلیون
3 تخت 2 حمام 200 متر
1,800,000,000 تومان / میلیون
3 تخت 2 حمام 200 متر

ویلا ساحلی300متر منطقه آزاد انزلی

1,300,000,000 تومان / میلیون
3 تخت 2 حمام 150 متر
1,300,000,000 تومان / میلیون
3 تخت 2 حمام 150 متر

ویلا 183متری گیلان رشت

950,000,000 تومان / میلیون
2 تخت 1 حمام 183 متر
950,000,000 تومان / میلیون
2 تخت 1 حمام 183 متر

ویلامنطقه آزاد انزلی 970متر

1,600,000,000 تومان / میلیون
2 تخت 2 حمام
1,600,000,000 تومان / میلیون
2 تخت 2 حمام

ویلا شهرکی منطقه آزاد انزلی 555متر

640,000,000 تومان / میلیون
2 تخت 1 حمام 120 متر
640,000,000 تومان / میلیون
2 تخت 1 حمام 120 متر

ویلا ۴۲۰ متری سنددار زیباکنار

900,000,000 تومان
3 تخت 140 متر
900,000,000 تومان
3 تخت 140 متر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10