120 properties
مرتب بر اساس

ویلا زیباکنار منطقه آزاد180متر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 180 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 180 متر

ویلا ساحلی زیباکنار110متر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 110 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 110 متر

ویلا ساحلی زیباکنار85متر

500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 85 متر
500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 85 متر

ویلا زیباکنار 87متر

470,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 87 متر
470,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 87 متر

ویلا زیباکنار

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 90 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 90 متر

ویلا زیباکنار 85بنا زمین470متر

500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 85 متر
500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 85 متر

خونه قدیمی گیلان

400,000,000 تومان
400,000,000 تومان

ویلا ساحلی منطقه آزاد انزلی

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 2 حمام 200 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
4 تخت 2 حمام 200 متر

ویلا ساحلی زیباکنار منطقه آزاد

550,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر
550,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 120 متر

ویلا شهرکی 100متربنا منطقه آزاد انزلی

550,000,000 تومان / میلیون
2 تخت 1 حمام 100 متر
550,000,000 تومان / میلیون
2 تخت 1 حمام 100 متر

ویلا 200متری با900 مترزمین گیلان

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 200 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 200 متر

ویلازیباکنار منطقه آزاد انزلی 260متر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 110 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 110 متر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10