120 properties
مرتب بر اساس

ویلا زیباکنار بزرگ و ارزان

480,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر
480,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

ویلا زیباکنار خشک بیجار

400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر
400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 100 متر

زمین زیباکنار 260متر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

زمین زیباکنار سنددار

1,200,000 تومان / متری
1,200,000 تومان / متری

ویلازیباکنار قیمت پایین

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 85 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 85 متر

ویلا زیباکنار130متر

500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر
500,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

خونه700متری منطقه آزاد انزلی

460,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر
460,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

خونه روستایی دو سال ساخت کوچصفهان

300,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 70 متر
300,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 70 متر

ویلا زیباکنار736متر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 170 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 170 متر

ویلا زیباکنار96متر

530,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 96 متر
530,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 96 متر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10