120 properties
مرتب بر اساس

زمین زیباکنار

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

ویلا زیباکنار

700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر
700,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 130 متر

ويلا زیباکنار داخل منطقه ازاد

1,450,000,000 تومان / تماس
3 تخت 3 حمام 218 متر
1,450,000,000 تومان / تماس
3 تخت 3 حمام 218 متر

ویلا ساحلی زیباکنار

1,300,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام
1,300,000,000 تومان
3 تخت 1 حمام

ویلازیباکنار105متری کیاشهر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 105 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 2 حمام 105 متر

ویلا زیباکنار نزدیک دریا

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 180 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 180 متر

ویلا زیباکنار 436متر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 143 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 143 متر

ویلا زیباکنار روستایی

550,000,000 تومان
2 تخت 130 متر
550,000,000 تومان
2 تخت 130 متر

ویلا زیباکنار 1300 متر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 250 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 250 متر

زمین زیباکنار ساحلی سندتکبرگ

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

ویلا زیباکنار 290 متر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 140 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 140 متر

ویلا زیباکنار100متر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 100 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 100 متر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10