120 properties
مرتب بر اساس

ویلا کیاشهر196متر

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 196 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
3 تخت 2 حمام 196 متر

ویلا زیباکنار85متر

360,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 85 متر
360,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 85 متر

400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 75 متر
400,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 75 متر

ویلا زیباکنار

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 100 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 100 متر

ویلامنطقه آزاد انزلی گیلان

430,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 115 متر
430,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 115 متر

خونه روستایی

165,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 80 متر
165,000,000 تومان
1 تخت 1 حمام 80 متر

ویلا ساحلی زیباکنار90متر

570,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر
570,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 90 متر

ویلا ساحلی زیباکنار

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 110 متر
برای در دسترس بودن تماس بگیرید
2 تخت 1 حمام 110 متر

ویلا 180متری زیباکنار منطقه آزاد انزلی

1,150,000,000 تومان / میلیون
2 تخت 1 حمام 180 متر
1,150,000,000 تومان / میلیون
2 تخت 1 حمام 180 متر

253متر زمین با سند زیباکنار

برای در دسترس بودن تماس بگیرید
برای در دسترس بودن تماس بگیرید

ویلا 94متر منطقه آزاد انزلی

430,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 94 متر
430,000,000 تومان
2 تخت 1 حمام 94 متر

ویلا ساحلی زیباکنار 400متری چسبیده به رودخانه

2,500,000,000 تومان / میلیون
3 تخت 2 حمام 220 متر
2,500,000,000 تومان / میلیون
3 تخت 2 حمام 220 متر
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10