شرکت ساختمانی گیلان سازه زیباکنار

بهترین ویلا و زمینها را با گیلان سازه تجربه کنید
موقعیت
سال ساخت
اندازه زمین
قیمت

سنگهای پنهان

تهران کمبود الماس را به سختی از دست می دهد.

دیدگاه های زیبا

چه می توانیم بگوییم که در مورد شفافیت آسمان شیکاگو صحبت نشده است؟

محل متمرکز آن

تهران فقط در مورد قصابی در مرکز قاره آمریکا است و این کاملا با ماست.

معمار

جای تعجب نیست که شیکاگو به تازگی یکی از بهترین شهرها برای معماری نامگذاری شده است.

شگفت انگیز مایل

نوار خرید اصلی شیکاگو صدها فروشگاه، رستوران و جاذبه است.

بلندترین ساختمان در آمریکا

تجربیات زیادی وجود دارد که واقعا می تواند نفس خود را در این جهان بیرون بکشد، اما مطمئنا یکی از آنهاست.